57199-water-texture-by-jshei

Categorical Imperatives

แต่ละสังคมมองความดีความชั่วแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น สังคมตะวันออกมองว่า ลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ แต่สังคมตะวันตกไม่เห็นว่าจำเป็น ทุกคนต้องพึ่งตนเอง ฯลฯ เวลาที่แต่ละคนมีมาตรฐานของความดีความชั่วไม่เหมือนกันนี้ …

Read More
57199-water-texture-by-jshei

สื่อที่ดี?

ทุกวันนี้ บ้านเรามีสื่อสองจำพวก จำพวกแรกคือ สื่อที่เลือกข้างอย่างชัดเจน ลำเอียงเต็มรูปแบบ เพื่อให้ผู้เสพเลือกข้างเดียวกับตัว เรียกว่าเข้าขั้นล้างสมองกันเลยก็มี อีกจำพวกคือ พวกที่แสดงท่าทีเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอย่างชัดแจ้ง …

Read More
57199-water-texture-by-jshei

Epistemology

Epistemology คือ แขนงหนึ่งในวิชาปรัชญา ที่หาคำตอบว่า มนุษย์เข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้อย่างไร? คำถามนี้สำคัญมากต่อวิชาปรัชญา เพราะถ้าเรายังตอบไม่ได้เลยว่า ความรู้ต่างๆ มาได้ยังไง เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ความรู้เหล่านั้นเชื่อถือได้ เพลโตเชื่อเรื่องโลกอุดมคติที่สมบูรณ์แบบ …

Read More
57199-water-texture-by-jshei

Fraudian

วิทยาศาสตร์ ช็อคโลกใหญ่ๆ มาแล้วหลายครั้ง ครั้งแรกน่าจะได้แก่ ตอนที่ วิทยาศาสตร์บอกว่า โลกกลม ครั้งที่สองต้องยกให้กับดาร์วิน ที่บอกว่า คนกับลิงเป็นญาติห่างๆ กัน ส่วนครั้งที่สามนั้น น่าจะเป็นทฤษฏีของฟรอยด์ ที่บอกว่า …

Read More
57199-water-texture-by-jshei

ระบบเส้นสาย

สังคมไทยสมัยก่อนมีการจัดระเบียบสังคมด้วยระบบเจ้าขุนมูลนาย หมายความว่า ไพร่ต้องมีสังกัด คือ ต้องใช้แรงงานให้กับเจ้านาย 6 เดือนต่อปี ในระบบเจ้าขุนมูลนาย การเอาใจนาย ทำอย่างไรก็ได้ให้นายพึงพอใจ จงรักภักดีต่อนายทุกกรณี …

Read More
57199-water-texture-by-jshei

วิธีปลูกมอสส์ DIY

มอสส์เป็นพืชชั้นต่ำที่สวย พวกมันชอบอยู่ในที่อากาศชื้น (ความชื้นสัมพันธ์ของอากาศที่ 80% ในตอนกลางวัน) แดดร่ม สามารถเพาะไว้ดูเล่นได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ปลูกบนดินเหมือนต้นไม้ธรรมดานั่นแหละ แต่มันดูไม่แนวใช่มั้ยล่ะ …

Read More
57199-water-texture-by-jshei

ซูสีไทเฮา

ซูสีไทเฮา เริ่มต้นขึ้นสู่อำนาจได้เพราะโชคช่วย เพราะเธอเป็นแค่สนมลำดับล่างๆ แต่เป็นหญิงคนเดียวที่ให้กำเนิดพระโอรสแก่จักรพรรดิก่อนสวรรคต ลูกชายของเธอจึงได้เป็นจักรพรรดิ์ เมื่อลูกชายของเธอได้เป็นจักรพรรดิ์ เธอก็ทำรัฐประหารเพื่อริดรอนอำนาจของผู้สำเร็จราชการที่สามีของเธอแต่งตั้งไว้แล้วเข้าครอบงำลูกชายของเธอทั้งหมดแทน ซูสีไทเฮาไม่ถือว่าเป็นจักรพรรดินีของจีน …

Read More
57199-water-texture-by-jshei

วิถีชีวิตของชาวกรีกโบราณ

อารยธรรมกรีกโบราณมีสงครามอยู่เรื่อยๆ วิถีชีวิตของชาวกรีกจึงผูกพันกับเรื่องสงคราม เช่น การใช้อาวุธ การต่อสู้ ค่อนข้างมาก พวกกรีกที่มีความเป็นนักรบมากที่สุดคือพวกสปาตาร์ เด็กชายทุกคนที่อายุได้เจ็ดขวบ จะถูกจับแยกจากพ่อแม่เพื่อมาฝึกให้เป็นนักรบในค่ายทหาร …

Read More