0318: Enneagram

แบบทดสอบบุคลิกภาพแนวเอ็นเนียแกรม

แบบทดสอบมีทั้งหมด 18 ข้อ ในแต่ละข้อจะมีสองตัวเลือก ให้เลือกตัวเลือกหนึ่งที่ตรงกับบุคลิกของตนเองมากกว่าอีกตัวเลือก ต้องทำให้ครบทุกข้อ เมื่อทำเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ประมวลผล” ด้านล่าง

ข้อ 1

ฉันเป็นคนโรแมนติก และช่างจินตนาการ
ฉันเป็นนักปฏิบัติ และติดดิน
ข้อ 2
ฉันเป็นคนกล้าที่จะเผชิญหน้า
ฉันเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
ข้อ 3
ฉันเป็นนักเจรจา มีเสน่ห์ และรักความก้าวหน้า
ฉันเป็นคนตรง มีแบบแผนและอุดมคติ
ข้อ 4
ฉันเป็นคนจริงจัง และมุ่งมั่น
ฉันเป็นคนรักสนุก ชอบเรื่องเซอร์ไพร์ส
ข้อ 5
ฉันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ชอบที่จะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่เข้ามาในชีวิต
ฉันเป็นคนไว้ตัว ไม่ค่อยคลุกคลีกับคนทั่วไปอย่างสนิทสนม
ข้อ 6
เป็นการยากที่ฉันจะรู้สึกผ่อนคลายและหยุดวิตกกังวลถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เป็นการยากที่จะทำให้คนอย่างฉันหันมาตั้งท่ารับมือกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ข้อ 7
ฉันเป็นคนเอาตัวรอดได้เสมอในสังคม
ฉันเป็นนักอุดมคติ
ข้อ 8
ฉันมีความต้องการที่จะแสดงออกซึ่งความรักต่อคนรอบข้าง
ฉันมักรักษาระดับของความสนิทสนมกับคนรอบข้างไว้ระดับหนึ่ง
ข้อ 9
เมื่อมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นในชีวิต ฉันมักถามตัวเองว่าจะใช้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นได้บ้าง
เมื่อมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นในชีวิต ฉันมักถามตัวเองว่าจะหาอะไรสนุกๆ ได้จากสิ่งนั้นบ้าง
ข้อ 10
ฉันค่อนข้างคิดเรื่องตัวเองมากเกินไป
ฉันค่อนข้างคิดถึงเรื่องของคนอื่นมากเกินไป
ข้อ 11
คนอื่นใช้ฉันเป็นที่พึ่งในเรื่องของแหล่งความรู้และความเข้าใจในสิ่งต่างๆ
คนอื่นพึ่งฉันในเรื่องของการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและจิตใจที่เข้มแข็ง
ข้อ 12
ฉันมักถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเอง ฉันมักถูกมองว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไป
ข้อ 13
ฉันให้ความสำคัญกับความปรองดองของหมู่คณะมากกว่าที่เป้าหมาย
ฉันให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากกว่า
ข้อ 14
ฉันพูดเพื่อตัวเองได้ไม่เก่ง
ฉันเป็นคนกล้าพูด พูดในสิ่งที่คนอื่นปรารถนาที่จะกล้าพูดได้แบบฉัน
ข้อ 15
เป็นการยากที่ฉันจะเลิกคิดถึงทางเลือกอื่นแล้วมุ่งมั่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวให้เต็มที่
เป็นการยากสำหรับฉันที่จะทำอะไรสบายๆ อรุ่มอร่วยไปหมด
ข้อ 16
ฉันเป็นคนค่อนข้างระมัดระวังและลังเล
ฉันเป็นคนใจกล้าบ้าบิ่น
ข้อ 17
ความไม่เต็มใจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมักเป็นเหตุให้ฉันมีปัญหากับคนอื่น
ความอยากที่จะโดดเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่นทำให้ฉันลำบากเสมอ
ข้อ 18
โดยปกติฉันสามารถหยุดอารมณ์ของฉันไว้ชั่วคราวเพื่อทำให้งานสัมฤทธิ์ผล
ฉันต้องควบคุมอารมณ์ของฉันให้ได้เสียก่อนถึงจะลงมือทำงานได้

ผลการทดสอบ

ระดับของไทป์ต่างๆ ที่อยู่ภายในบุคลิกภาพของคุณ (ยิ่งจำนวนดอกจันมากแสดงว่าลักษณะของไทป์นั้นมีอยู่ในตัวคุณมาก) ถ้าหากต้องการคำอธิบายความหมายของแต่ละไทป์เพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี่ [W:Enneagram]

ไทป์ 1
ไทป์ 2
ไทป์ 3
ไทป์ 4
ไทป์ 5
ไทป์ 6
ไทป์ 7
ไทป์ 8
ไทป์ 9

อนึ่ง แบบทดสอบข้างต้นเป็นเพียงแบบทดสอบเพื่อบ่งชี้ไทป์เบื้องต้นเท่านั้น คุณควรใช้การหมั่นสังเกตบุคลิกภาพของตัวคุณเองเป็นระยะเวลานานๆ เพื่อการบ่งไทป์ที่แม่นยำขึ้นต่อไป